معرّفی اجمالی

ترتیل | احمد احمد نعینع | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۳۰ ساعت و ۱۸ دقیقه | حجم: ۸۳۳ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۰

بازدید کلّ : 53

احمد احمد نعینع
احمد احمد نعینع
فهرست