معرّفی اجمالی

ترتیل | خالد الجلیل | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۲۳ ساعت و ۳ دقیقه | حجم: ۱/۲۳ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۰

بازدید کلّ : 25

خالد الجلیل
خالد الجلیل
فهرست