معرّفی اجمالی

ترتیل | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۱ ساعت و ۵۲ دقیقه | حجم: ۶۰۱ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 22

  • یوسف بن نوح احمد

    قاری

    یوسف بن نوح احمد

فهرست