معرّفی اجمالی

تلاوات ترتیل | عنتر سعید مسلّم | تفکیک سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۳۲ – ۲۰ kbps | مدّت: ۳۰ ساعت و ۴۳ دقیقه | حجم: ۲۶۸ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۹

بازدید کلّ : 144

عنتر سعید مسلّم
عنتر سعید مسلّم
فهرست