معرّفی اجمالی

تلاوات ترتیل | محمود علی البنّاء | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۲۶ ساعت و ۸ دقیقه | حجم: ۱/۴۰ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴

بازدید کلّ : 128

محمود علی البنّاء
محمود علی البنّاء
فهرست