معرّفی اجمالی

ترتیل | هانی الرّفاعی | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۶ ساعت و ۴۳ دقیقه | حجم کلّ: ۷۳۴ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۲۶

بازدید کلّ : 418

هانی الرّفاعی
هانی الرّفاعی
فهرست