معرّفی اجمالی

ترتیل | رعد بن محمّد الکردی | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۱۷ ساعت و ۲۵ دقیقه | حجم: ۹۵۷ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۸

بازدید کلّ : 11,312

رعد بن محمّد الکردی
رعد بن محمّد الکردی
فهرست