معرّفی اجمالی

ترتیل | احمد محمّد عامر | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۸ ساعت و ۷ دقیقه | حجم: ۷۷۳ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۶

بازدید کلّ : 212

احمد محمّد عامر
احمد محمّد عامر
فهرست