معرّفی اجمالی

تلاوات ترتیل | الشّحّات محمّد انور | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۳۰ ساعت و ۳۵ دقیقه | حجم: ۱/۶۴ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۶

بازدید کلّ : 348

الشّحّات محمّد انور
الشّحّات محمّد انور
فهرست