معرّفی اجمالی

ترتیل | شحّات محمّد انور | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۳۰ ساعت و ۳۵ دقیقه | حجم: ۱/۶۴ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۶

بازدید کلّ : 250

شحّات محمّد انور
شحّات محمّد انور
فهرست