معرّفی اجمالی

ترتیل | محمّد محمود طبلاوی | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۳۰ ساعت | حجم: ۱/۶۰ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱

بازدید کلّ : 64

محمّد محمود طبلاوی
محمّد محمود طبلاویفهرست