معرّفی اجمالی

ترتیل | ابوبکر شاطری | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۲۶ ساعت و ۴ دقیقه | حجم: ۱/۳۹ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

بازدید کلّ : 701

ابوبکر شاطری
ابوبکر شاطری
فهرست