معرّفی اجمالی

ترتیل | حسین علی شریف | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۳۲ ساعت و ۲۰ دقیقه | حجم: ۱/۷۳ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۲۱

بازدید کلّ : 58

حسین علی شریف
حسین علی شریف
فهرست