معرّفی اجمالی

ترتیل | مهدی صیّاف زاده | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۲۹ ساعت و ۲۶ دقیقه | حجم: ۱/۵۷ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۸

بازدید کلّ : 155

مهدی صیّاف زاده
مهدی صیّاف زاده
فهرست