معرّفی اجمالی

ترتیل | احمد دبّاغ | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۲۸ ساعت و ۳۰ دقیقه | حجم: ۱/۵۲ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۶

بازدید کلّ : 197

احمد دبّاغ
احمد دبّاغ
فهرست