معرّفی اجمالی

ترتیل | حسین کرمی | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۳۰ ساعت و ۴۶ دقیقه | حجم: ۱/۶۵ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶

بازدید کلّ : 100

حسین کرمی
حسین کرمی
فهرست