معرّفی اجمالی

ترتیل | عبّاس امام جمعه | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۲۸ ساعت و ۵۰ دقیقه | حجم: ۱/۵۴ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

بازدید کلّ : 182

عبّاس امام جمعه
عبّاس امام جمعه
فهرست