معرّفی اجمالی

ترتیل | محمّد رضا پور زرگری | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۳۰ ساعت و ۳۳ دقیقه | حجم: ۱/۶۳ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

بازدید کلّ : 122

محمّد رضا پور زرگری
محمّد رضا پور زرگری



فهرست