لوگوی پایگاه قرآنی نجوا 256 پیکسل

» پرداخت آفلاین به روش انتقال به کارت و یا واریز به حساب
» نام خود را جهت ثبت در سایت به سامانه‌ی «۵۵۴ ۲۲۱۱ ۵۰۰۰» پیامک نمائید

* شماره حساب سیبا: ۰۰۰ ۸۳۵ ۹۳۵ ۰۳۰۶
* شماره کارت: ۳۶۹۷ – ۶۴۲۷ – ۹۹۷۵ – ۶۰۳۷
* شماره شبا: 000 835 935 0306 000 000 45017

» بانک ملّی ایران | به نام: رضا صبوری نعمت آباد
» اجرکم عند الله تعالی | التماس دعا

فهرست