معرّفی اجمالی

فیلم سینمائی / ملک سلیمان نبی
فیلم مُلک سلیمان نبی روایت مقطعی از زندگی حضرت سلیمان(ع) است و دارای ۳ قسمت می‌باشد:

قسمت اوّل
خداوند به وسیله‌ی نشانه‌هائی به سلیمان(ع) نشان می‌دهد، که باید از شرائط سختی برای رسیدن به یک جامعه‌ی آرمانی عبور کند، امّا سلیمان(ع) برای به دست آوردن چنین حکومتی باید جهان اجنّه و شیاطین را تحت سلطه‌ی خود درآورد، در این بین فتنه‌هائی در سه شهر اورشلیم، اریحا و زبولون به نمایش در می‌آید.

قسمت دوّم
مردم با یادگیری سحر و جادو از اجنّه و شیاطین، هاروت و ماروت دو فرشته‌ی شهر بابل از راه حقّ منحرف می‌شوند، سپس به سلیمان(ع) تهمت کفر و جادوگری می‌زنند، این وضع آن قدر ادامه می‌یابد، که جز سلیمان(ع) و کمی از یارانش، همه کافر می‌شوند، داستان این قسمت از فیلم ارتباط مستقیم با آیه‌ی ۱۰۲ سوره‌ی بقره دارد.

قسمت سوّم
سلیمان(ع) به وسیله‌ی قوائی که به دست آورده ‌است، بناهای مرتفع و بلند و باشکوه می‌سازد و قصری از آبگینه بناء می‌کند، او برای گسترش خدا پرستی با لشکریان خود که از انسان، اجنّه و حیوان هستند، در جهان به سفر می‌پردازد، همچنین در این فیلم شاهد داستان هدایت ملکه‌ی سبأ خواهیم بود.

مشخصّات:
حجم کلّ: ۱/۰۳ گیگابایت | کیفیّت صوت: ۱۲۵ kbps | کیفیّت تصویر: ۷۲۰ * ۱۲۴۸ | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۷

بازدید کلّ : 94

ملک سلیمان نبی
در حال بارگذاری ...
فهرست