مصحف بیان التجوید
مصحف بیان التجوید

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

14 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: pdf | تعداد صفحه: 660 | حجم: 345 مگابایت

توضیحات:
مصحف بیان التجوید | بیان تمامی احکام تجوید در تمامی مواضع آن به صورت رنگی | همانند: مدود، غنن، تفخیم، قلقله، اختیارات وقف، اختیارات تلوین و سائر احکام | بنابر روایت حفص عن عاصم | چاپ سوم 1431 هـ.ق – 2010 م | چاپ دار الریادة للنشر و التوزیع – دمشق – بیروت

فهرست