ماه رمضان
ماه رمضان

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

201 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۲۴۲ مگابایت

توضیحات:
دعاهای روزانه‌ی ماه مبارک رمضان | به تفکیک 30 روز | منتخب مادحین و منشدین جهان اسلام

علی حمادی | مدّت: ۲۹ دقیقه | حجم: 26/7 مگابایت

لؤی البیات | مدّت: ۴۴ دقیقه | حجم: 41/0 مگابایت

ابو فراس البرنی | مدّت: ۴۴ دقیقه | حجم: 30/6 مگابایت

فؤاد الباشا | مدّت: ۳۳ دقیقه | حجم: 30/3 مگابایت

مهدی السّهلاوی | مدّت: ۱۶ دقیقه | حجم: 11/1 مگابایت

مصطفی الصّرّاف | مدّت: ۲۹ دقیقه | حجم: 13/3 مگابایت

عبد الحیّ آل قمبر | مدّت: ۱۹ دقیقه | حجم: 17/8 مگابایت

حسین العریان | مدّت: ۲۰ دقیقه | حجم: 19/1 مگابایت

عبّاس صالحی | مدّت: ۳۵ دقیقه | حجم: 24/5 مگابایت

هانی محفوظ | مدّت: ۲۹ دقیقه | حجم: 27/3 مگابایت

فهرست