دعای روزهای هفته
دعای روزهای هفته

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

154 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۹۶ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۲۴۱ مگابایت

توضیحات:
مجموعه‌ای نفیس و گلچین از دعای روزهای هفته | منتخب مادحین و منشدین جهان اسلام

محمّد السّعیدی | مدّت: ۲۲ دقیقه | حجم: 15/7 مگابایت

میثم التّمّار | مدّت: ۲۵ دقیقه | حجم: 17/6 مگابایت

محمّد النّجّار | + ترجمه‌ی انگلیسی | مدّت: ۵۵ دقیقه | حجم: 38/3 مگابایت

حسین الشّناوه | مدّت: ۲۱ دقیقه | حجم: 20/1 مگابایت

عادل الشّواف | مدّت: ۲۹ دقیقه | حجم: 20/4 مگابایت

عامر الکاظمی | مدّت: ۲۷ دقیقه | حجم: 24/9 مگابایت

صالح الشّیخ | مدّت: ۳۶ دقیقه | حجم: 33/7 مگابایت

فرید النّجفی | مدّت: ۲۲ دقیقه | حجم: 15/5 مگابایت

حسین غریب | مدّت: ۲۴ دقیقه | حجم: 22/6 مگابایت

اباذر الحلواجی | مدّت: ۳۵ دقیقه | حجم: 32/4 مگابایت

فهرست