ذکر روزهای هفته
ذکر روزهای هفته

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

147 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: 128 – 64 kbps | مدّت: مختلف | حجم: 6/71 مگابایت

توضیحات:
مجموعه‌ای نفیس و گلچین از ذکرهای ایّام هفته | دارای خواصّ عالی دنیوی و اخروی | منتخب مادحین و منشدین جهان اسلام

ذکرهای روزانه‌ی هفته 1 | مدّت: 7 دقیقه | حجم: 3/49 مگابایت

ذکرهای روزانه‌ی هفته 2 | مدّت: 3 دقیقه | حجم: 3/22 مگابایت

فهرست