هانی محفوظ
هانی محفوظ

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

128 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۲۶۷ مگابایت

توضیحات:
به زودی …

آلبوم إنسان | مدّت: ۱ ساعت و ۴ دقیقه | حجم: 59/3 مگابایت

آلبوم إیثار | مدّت: ۴۶ دقیقه | حجم: 42/7 مگابایت

آلبوم راحله | مدّت: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه | حجم: 64/7 مگابایت

آلبوم عذر الهوی | مدّت: ۵۲ دقیقه | حجم: 48/2 مگابایت

آلبوم نذور | مدّت: ۵۶ دقیقه | حجم: 51/9 مگابایت

فهرست