باسم الکربلائی
باسم الکربلائی

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

348 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۱/۱۲ گیگابایت

توضیحات:
به زودی …

آلبوم یفرحون لفرحنا | مدّت: ۴۴ دقیقه | حجم: 40/4 مگابایت

آلبوم یا محمّد | مدّت: ۴۸ دقیقه | حجم: 22/2 مگابایت

آلبوم یا مهدینه | مدّت: ۴۴ دقیقه | حجم: 40/9 مگابایت

آلبوم هل شعبان | مدّت: ۲۴ دقیقه | حجم: 22/1 مگابایت

آلبوم نحبّ العسکریین | مدّت: ۵۰ دقیقه | حجم: 28/6 مگابایت

آلبوم میلاد و أعیاد | مدّت: ۴۵ دقیقه | حجم: 20/8 مگابایت

آلبوم میلاد الفرج | مدّت: ۴۷ دقیقه | حجم: 32/7 مگابایت

آلبوم من أنت | مدّت: ۴۵ دقیقه | حجم: 42/0 مگابایت

آلبوم لوحه عشق | مدّت: ۵۲ دقیقه | حجم: 36/2 مگابایت

آلبوم صلوات ۱ | مدّت: ۱ ساعت و ۲ دقیقه | حجم: 57/6 مگابایت

آلبوم صلوات ۲ | مدّت: ۵۶ دقیقه | حجم: 25/9 مگابایت

آلبوم صلوات ۳ | مدّت: ۴۷ دقیقه | حجم: 21/6 مگابایت

آلبوم ریحانه | مدّت: ۱ ساعت و ۳ دقیقه | حجم: 43/5 مگابایت

آلبوم روح و خواطر | مدّت: ۱ ساعت و ۵ دقیقه | حجم: 59/6 مگابایت

آلبوم ذهب | مدّت: ۱ ساعت و ۱ دقیقه | حجم: 42/1 مگابایت

آلبوم زهراء یا سندی | مدّت: ۵۲ دقیقه | حجم: 24/2 مگابایت

آلبوم خلینی اغرد للعشق | مدّت: ۲۰ دقیقه | حجم: 13/7 مگابایت

آلبوم حلم شاعر | مدّت: ۵۹ دقیقه | حجم: 54/2 مگابایت

آلبوم تهانینا ۱ | مدّت: ۴۵ دقیقه | حجم: 31/5 مگابایت

آلبوم تهانینا ۲ | مدّت: ۴۹ دقیقه | حجم: 34/1 مگابایت

آلبوم أیّامکم سعیده ۱ | مدّت: ۵۸ دقیقه | حجم: 26/7 مگابایت

آلبوم أیّامکم سعیده ۲ | مدّت: ۵۵ دقیقه | حجم: 25/4 مگابایت

آلبوم أنت العلیّ | مدّت: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه | حجم: 34/7 مگابایت

آلبوم افرح یالمحبّ | مدّت: ۵۰ دقیقه | حجم: 23/3 مگابایت

آلبوم ۱۴ نور | مدّت: ۱ ساعت و ۸ دقیقه | حجم: 62/6 مگابایت

آلبوم تزورونی | مدّت: ۱ ساعت و ۵ دقیقه | حجم: 60/1 مگابایت

آلبوم کنت و لا زلت | مدّت: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه | حجم: 68/3 مگابایت

آلبوم باسم | مدّت: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه | حجم: 70/2 مگابایت

آلبوم المقابر (سمفونیک) | مدّت: ۴۷ دقیقه | حجم: 27/2 مگابایت

آلبوم مناجاتی | مدّت: ۱ ساعت و ۸ دقیقه | حجم: 63/1 مگابایت

فهرست