اباذر الحلواجی
اباذر الحلواجی

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

301 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۹۶ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۴۰۲ مگابایت

توضیحات:
به زودی …

آلبوم صیحات المواکب | مدّت: ۵۳ دقیقه | حجم: 48/8 مگابایت

آلبوم ملاحم | مدّت: ۴۷ دقیقه | حجم: 32/7 مگابایت

آلبوم قصّه | مدّت: ۴۹ دقیقه | حجم: 44/9 مگابایت

آلبوم قانون | مدّت: ۴۲ دقیقه | حجم: 38/6 مگابایت

آلبوم الطّفل الحسینی | مدّت: ۵۶ دقیقه | حجم: 51/9 مگابایت

آلبوم نداء | مدّت: ۴۶ دقیقه | حجم: 32/0 مگابایت

آلبوم رسائل | مدّت: ۴۹ دقیقه | حجم: 45/2 مگابایت

آلبوم أوتار | مدّت: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه | حجم: 52/9 مگابایت

آلبوم أمل | مدّت: ۵۹ دقیقه | حجم: 54/7 مگابایت

فهرست