عبدالقادر قوزع
عبدالقادر قوزع

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

258 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۱۵۰ مگابایت

توضیحات:
به زودی …

آلبوم قمری الحزین | مدّت: ۳۶ دقیقه | حجم: 33/5 مگابایت

آلبوم الله یحبّک | مدّت: ۴۲ دقیقه | حجم: 39/0 مگابایت

آلبوم کلمات ۲۰۰۸ | مدّت: ۳۷ دقیقه | حجم: 34/6 مگابایت

آلبوم حن الفؤاد | مدّت: ۴۷ دقیقه | حجم: 43/5 مگابایت

فهرست