تعلیم مقامات قرآن کریم
تعلیم مقامات قرآن کریم

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

428 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: محتلف | حجم: 615 مگابایت

توضیحات:
آموزش عمومی و تخصّصی مقامات و نغمات قرآن کریم | منتخب اساتید و بزرگان جهان اسلام | آموزش مقامات اصلی بیات، رست، سه گاه، صبا، عجم، حجاز، نهاوند | آموزش مقامات فرعی عشّاق مصری، نکریز، چهار گاه و سائر موارد مرتبط

مقام بیات | مدّت: 2 ساعت و 46 دقیقه | حجم: 127 مگابایت

مقام رست | مدّت: 1 ساعت و 57 دقیقه | حجم: 91/4 مگابایت

مقام سه گاه | مدّت: 1 ساعت و 50 دقیقه | حجم: 88/8 مگابایت

مقام صبا | مدّت: 1 ساعت و 24 دقیقه | حجم: 66/9 مگابایت

مقام عجم | مدّت: 1 ساعت و 23 دقیقه | حجم: 63/7 مگابایت

مقام حجاز | مدّت: 1 ساعت و 38 دقیقه | حجم: 80/7 مگابایت

مقام نهاوند | مدّت: 2 ساعت و 1 دقیقه | حجم: 96/1 مگابایت

فهرست