قرآن کریم ترجمه اندونزی
قرآن کریم ترجمه اندونزی

تاریخ انتشار:

تعداد بازدید:

35 نفر

تاریخ آپدیت:

معرّفی اجمالی

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: 48 kbps | مدّت: 57 ساعت و 50 دقیقه | حجم: 1/16 گیگابایت

توضیحات:
به زودی …

فهرست